Erstatningsnævnet

A Man in Business Suit Holding a White Paper While Sitting on the Grown Chair

Er du blevet behandlet forkert af en læge eller en anden professionel indenfor sundhedssektoren, så kan du få erstatning. Det kan du også, hvis du fx har fået piskesmæld som følge af en trafikulykke. Har du været ude for en arbejdsskade, så skal du have erstatning og ja, du skal også fremsætte krav om offererstatning, hvis du har været ude for et voldsangreb, der har givet dig en skade på din person. Fysisk og mentalt. Vær opmærksom på, at Erstatningsnævnet betaler for erstatningsadvokaten.

Fejlbehandling fra lægen

I det første eksempel – med lægen, der har fejlbehandlet dig – skal du gå til noget, der hedder Patienterstatningen. Dette er en instans, som vil vurdere din sag efter ganske særlige regler og med hjælp fra eksperter (læger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer mv.) og som derefter vil tildele dig patienterstatning. Det kan du sagtens selv gøre, men det er altid en god idé at have en advokat med sig på råd.

Erstatningsadvokat er nødvendig

Handler det om piskesmæld og trafikulykker, ja så skal du have fat i en god erstatningsadvokat, som kan håndtere den lange dialog med forsikringsselskaber og eventuelt også læger.

Det samme gælder også, hvis vi taler om arbejdsskader, som kan udvikle sig til at blive langvarige processer, som en dygtig advokat bør tackle for dig. Du, og din familie, skal jo sikres økonomisk hurtigst muligt, hvis arbejdsskaden er meget alvorlig.

Når det handler om offererstatning, så er sagen noget mere kompliceret og meget mere alvorlig. Der er nemlig begået en kriminel handling – og det betyder, at politiet skal involveres, så gerningsmanden kan få sin straf. Du skal derfor absolut have en advokat, der har erfaring med strafferet og erstatning, med på din side. Et krav om offererstatning skal nemlig fremsættes under den strafferetssag, som vil køre imod gerningsmanden.

Erstatningssager er vidt forskellige

Som du ser, så er erstatningssager vidt forskellige. I nogle tilfælde vil sagen være meget bureaukratisk og blive baseret på korrespondance og dialog. Fx når vi taler om arbejdsskadeerstatning eller patienterstatning. I nogle tilfælde kan sager, der handler om piskesmæld også håndteres udelukkende via dialog imellem din advokat og forsikringsselskaberne.

Men når det handler om voldssager og offererstatning, så er der mange flere faktorer, der spiller ind: Gerningsmanden skal findes. Der skal anlægges en strafferetssag imod ham. Kravet om erstatning skal fremstilles, og der vil naturligvis være lange debatter om, hvor stor en erstatning, du kan få.

Arbejdsskadeerstatning er et godt eksempel

Fælles for alle erstatningssager er dog, at hvis du ikke er tilfreds med udfaldet, så kan sagen altid ankes. Om du og din advokat så vil gøre det, er op til jer. Det er en diskussion, I skal tage, hvor I anskuer mulighederne for at få mere i erstatning fra alle vinkler. Og beslutter I jer for at anke, så skal din advokat tage sagen videre i det relevante system. Måske bliver det i en særlig ankestyrelse for patienterstatning eller arbejdsskadeerstatning. Måske bliver det i landsretten. Det kommer helt an på den specifikke sag.

Det er derfor også vigtigt, at du henvender dig til en advokat, der har god erfaring med sager, der ligner din. Men husk: I mange tilfælde skal ikke du selv betale for den bistand, som advokaten yder dig.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *